Política de Privacidad

ALQUILOVAN, SL garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporats a un fitxer responsabilitat de ALQUILOVAN, SL i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva part i per a enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció d’aquests. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per a la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a ALQUILOVAN, SL amb domicili en C/ COMANDANT BENÍTEZ 35, LOCAL 3, 08028 BARCELONA, BARCELONA, o a l’adreça de correu electrònic [email protected] incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a exercitar els seus drets, que són els següents:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a ALQUILOVAN, SL si aquesta empresa està tractant les seves dades.
Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per ALQUILOVAN, SL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret a oposar-se al tractament: ALQUILOVAN, SL deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, ALQUILOVAN, SL li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.
Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què ALQUILOVAN, SL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.