Política de Privadesa

ALQUILOVAN, SL garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis. Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de ALQUILOVAN, SL i seran utilitzats amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per part seva i per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per a la qual van ser recollides.
Com exercitar els drets: Els usuaris poden adreçar una comunicació per escrit a ALQUILOVAN, SL amb domicili al C/ COMANDANT BENÍTEZ 35, LOCAL 3, 08028 BARCELONA, BARCELONA, oa l’adreça de correu electrònic [email protected] incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar a ALQUILOVAN, SL si aquesta empresa està tractant les vostres dades.
  • Dret a sol·licitar-ne la rectificació (en el cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, cas en què únicament seran conservats per ALQUILOVAN, SL per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: ALQUILOVAN, SL deixarà de tractar les dades en la forma que indiqueu, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra firma, ALQUILOVAN, SL facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com ALQUILOVAN, SL està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades indicades en el cas d’Espanya

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no-prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als que eren sol·licitats. Teniu dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que us sorgeixi derivada d’aquest formulari.
Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web .